Play-Icon

Uppsala Clinical Research Center, UCR, valde Antura Projects

UCR (en del av Landstinget i Uppsala Län) har nyligen tecknat avtal med Antura. Antura erbjöd något som ingen annan leverantör kunde. Ett projektverktyg med full integration med både projektmodellen PPS och med ekonomisystemet Agresso.

Uppsala Clinical Research Center, oftast förkortat till UCR, arbetar med klinisk forskning, klinisk prövning och kvalitetsutveckling och har idag cirka 100 anställda. UCR har också en grupp forskare inom olika områden nära knutna till sig. Större delen av UCR:s verksamhet arbetar i projektform, vilket innebär att UCR har stora behov av att koordinera och samverka inom organisationen såväl som externt.

Sommaren 2012 tecknades avtal om att införa Antura Projects som verksamhetens centrala verktyg för projekthantering. Valet av Antura Projects föregicks av en noggrann utvärdering, referensbesök och täta kontakter under en period.

”Antura uppskattar verkligen kunder som gör sin analys, eftersom det oftast är först då som alternativa lösningar visar sig vara bristfälliga.”, menar Anders Haglund på Antura som är kundansvarig för UCR.

UCR är en förhållandevis fristående enhet som är placerad organisatoriskt mitt emellan Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset inom Landstinget i Uppsala Län. De flesta har sin anställning genom sjukhuset, eller ”Ackis”, som alla säger, men UCR delar t.ex. hela sin infrastruktur inom IT med universitetet.

Inom Uppsala universitet kan sedan en tid projektmodellen PPS användas, vilket också UCR valde att göra. Därför var det helt naturligt att även välja Anturas tilläggsprodukt ”Antura Projects for PPS”, som skapar en fullständig integration mellan Antura Projects med PPS, redan från början i införandet.

Än viktigare, för att inte säga helt avgörande, var möjligheterna till integration med ekonomisystemet Agresso. UCR:s ekonomihantering administreras nämligen i landstingets regi, vilket gör att man är helt styrd av sjukhusets rutiner. Insynen i den egna projektekonomin är faktiskt ganska begränsad för dem som hade haft störst nytta av den. Anturas breda erfarenhet av och färdiga kopplingar till Agresso var därför av stor betydelse.


 

 

our offices

Sweden

Gothenburg office (HQ)

Antura AB
Västra Hamngatan 13 A
411 17 Gothenburg

Stockholm office

Antura AB
Vasagatan 40
111 20 Stockholm

Denmark

Copenhagen office

Antura A/S
Rådhuspladsen 16
1550 København

UK & Ireland

London office

Antura Software UK Limited
2nd & 6th Floor, New London House 6 London Street
London, EC3R 7LP
UK