Play-Icon

Lantmäteriet väljer Antura Projects

Lantmäteriet har under 2011 utvärderat olika IT-stöd för att kunna växla upp sin projekt- och portföljhantering. Efter att ha tittat på några olika alternativ föll valet till slut på Antura Projects.

Lantmäteriet är erkänt bland svenska myndigheter och verk för att ligga långt framme inom projekt- och portföljhantering. Många lyssnar på deras erfarenheter och följer i deras fotspår. Lantmäteriet har sedan länge haft ett annat projekt- och portföljhanteringssystem, men allteftersom behoven och kraven har ökat har man insett att man måste utvärdera nya systemstöd som bättre motsvarar det läge man befinner sig i nu.

”Vi har under 2011 tittat på lite olika lösningar för att kunna växla upp vår projekt-och portföljhantering. Vi har i tidigare faser sett över våra projekt- och portföljprocesser och vässat dem en del, men vi kunde dessvärre inte fortsätta att använda vårt tidigare IT-stöd därefter – vi hade helt enkelt vuxit ur kostymen”, säger Maria Björk som är chef för Lantmäteriet Utveckling där även projektkontoret på Lantmäteriet ingår.

I utvärderingsgruppen fanns projektkontoret, linjechefer och projektledare - alla med höga krav och förväntningar, vilket är naturligt då det är en ganska stor insats att byta till ett nytt IT-system.

”Vi känner att vår projektverksamhet håller en hög mognadsnivå, och våra projektledare har höga krav på ett effektivt och flexibelt IT-stöd för att de ska kunna göra sitt jobb på ett bra sätt.”, fortsätter Maria Björk.

Marika Ersholt är chef för Projektkontoret och har lång erfarenhet från arbete med uppföljning och styrning av projektportföljer. För henne är det viktigt att projektverktyget och ekonomisystemet fungerar bra tillsammans. ”Vi är helt beroende av en integration med vårt ekonomisystem Agresso, för att planering och uppföljning av timmar och kronor skall stämma. Detta kommer att vara en av de största framgångsfaktorerna nu när vi valt Antura Projects”, menar Marika.

För Antura är detta ytterligare ett bevis på att vår produkt och vårt erbjudande ligger helt i linje med det som krävande kunder efterfrågar.

”Vi är mycket nöjda med att Lantmäteriet valt oss och Antura Projects, speciellt med tanke på att de redan hade ett inkört system. Det känns utmanande att jobba tillsammans med Lantmäteriet, då de är en mogen och kravställande organisation. Vi på Antura känner att vi har fått ett stort förtroende att förvalta och redan nu ser vi att Lantmäteriet framfört flera bra utvecklingsförslag till hur vi kan göra Antura Projects ännu bättre”, säger Patrik Strömbeck som är kundansvarig på Antura gentemot Lantmäteriet.

”Vi vet vad vi vill ha och vad som fungerar i vår verksamhet – och med Antura Projects känner vi att vi har stor flexibilitet och goda möjligheter att få det vi vill ha”, avslutar Marika.