Play-Icon

Statliga bolaget Svensk Exportkredit väljer Antura Projects

Efter att ha utvärderat marknadens olika projektverktyg under våren 2012 har nu statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) valt Antura Projects för projektverksamhetens resurs- och projektplanering samt tidrapportering.

SEK har, en för verksamheten relativt omfattande projektportfölj där flertalet av de projekt som bedrivs är en konsekvens av införandet av olika regelverk på de finansiella marknaderna såväl i Europa som i världen i övrigt.

SEK hade, som många andra företag och organisationer, en verktygsuppsättning som bestod av MS Excel för tid, resurs- och projektplanering samt viss användning av MS Project.

Under de senaste åren har SEK fokuserat på att förbättra sin projekt- och portföljhantering, bl. a. har XLPM införts som projektmetodik. För att skapa förutsättningar för en smidigare hantering av projektportföljen men också för att skapa transparens i resurshantering och projektplanering samt ett gemensamt verktyg för tidrapportering valde man att gå upp på en upphandling med en omfattande kravspecifikation som sändes till utvalda projektverktygsleverantörer.

Viktigast för SEK var att man kunde hitta ett heltäckande projektverktyg med användarvänlighet och enkelhet som främsta egenskaper. Ett krav var även att verktyget hade ett äskningsförfarande för att kunna hantera resursplanering såväl som fristående resursplanering. Målsättningen var att minimera användande av MS Excel för resurs- och projektplanering samt kunna ersätta MS Project med Antura. Tidrapportering för projekt och annan verksamhet var ett annat av de primära behoven. En självklar målsättning var också att samla projektinformation för att kunna ha enhetlig rapportering och uppföljning. Verktyget skulle även fungera väl tillsammans med projektmetodiken XLPM.

Efter att SEK utvärderat svaren på kravspecifikationen, träffat leverantörer och fått testköra systemen valde SEK att teckna avtal med Antura och projektverktyget Antura Projects.

”Vi har på 3 månader infört delar av Antura Projects i vår projektverksamhet och har kunnat starta upp resursplanering, resursäskning och tidrapportering. Vi är mycket nöjda med det stöd vi fått av Anturas projektledare och konsulter.” säger Charlotte Westlund, Head of Project Office på SEK.

SEK bedriver en spännande och viktig verksamhet för Sverige. Vi på Antura är glada över samarbetet med SEK och ser fram emot att kunna bidra till en positiv utveckling framöver.

”Jag har haft nöjet att ansvara för införandet av Antura Projects på SEK vilket har varit ett roligt uppdrag. SEK hade tydliga mål och höga förväntningar med sitt införande och jag vet att SEK kommer att fortsätta förbättra och förnya sin projekt- och portföljhantering. Speciellt nu när de kan effektivisera sina rutiner och samtidigt ha Antura Projects som stöd. Det har varit en spännande resa där vi har lagt grunden till ett givande samarbete mellan SEK och Antura.” säger Patrik Norling, ansvarig projektledare på Antura.